Kattenjaren in mensenjaren, hoe zit dit eigenlijk?

Kattenjaren in mensenjaren berekenen

De leeftijd van een kat kan je op verschillende manier berekenen, het meest voor de hand liggend om kattenjaren in mensenjaren te berekenen is door de gemiddelde leeftijd van een mens te delen door de gemiddelde leeftijd van een kat.

Een gemiddeld mens wordt ongeveer 83 jaar oud.
Een gemiddelde kat wordt ongeveer 15 jaar oud.
Dit is een factor van: 83 / 15 = 5,5.

Dit houdt in dat kattenjaren in mensenjaren ongeveer berekend kunnen worden met een factor 5,5. Als voorbeeld kunnen we nemen dat een kat van 10 jaar vergeleken kan worden met een mens van 55 jaar.

Volwassenheid: kattenjaren in mensenjaren

Een kat is echter veel sneller volwassen dan een mens. Vandaar dat je bovenstaand niet letterlijk kan toepassen op de eerste jaren van een kat. Een kat wordt namelijk als “volwassen” gezien vanaf de leeftijd van één jaar. Op deze leeftijd kunnen poezen ook krols worden. Zo zie je dat kattenjaren in mensenjaren nog lastig exact te berekenen zijn. We raden dan ook aan om de factor 5,5 pas vanaf een jaar of 10 te gebruiken, voor de jaren 0 tot en met 10 kan je het het beste onderstaand tabel gebruiken,.

Kattenjaren naar mensenjaren

Je kunt de volgende tabel gebruiken als richtlijn.

Kittens:

 • 0 – 1 maand: (0-1 mensenjaren)
 • 2 maanden (2 mensenjaren)
 • 3 maanden (4 mensenjaren)
 • 4 maanden ( 6 mensenjaren)
 • 5 maanden ( 8 mensenjaren)
 • 6 maanden ( 10 mensenjaren)
 • 7 maanden ( 12 mensenjaren)
 • 12 maanden ( 15 mensenjaren)

Volwassen katten:

 • 18 maanden: (21 mensenjaren)
 • 2 jaar: (24 mensenjaren)
 • 3 jaar: (28 mensenjaren)
 • 4 jaar: (32 mensenjaren)
 • 5 jaar: (36 mensenjaren)
 • 6 jaar: (40 mensenjaren)

Senior katten:

 • 7 jaar: (44 mensenjaren)
 • 8 jaar: (48 mensenjaren)
 • 9 jaar: (52 mensenjaren)
 • 10 jaar: (56 mensenjaren)

Bejaarde katten:

 • 11 jaar: (60 mensenjaren)
 • 12 jaar: (64 mensenjaren)
 • 13 jaar: (68 mensenjaren)
 • 14 jaar: (72 mensenjaren)

Hoogbejaarde katten:

 • 15 jaar: (76 mensenjaren)
 • 16 jaar: (80 mensenjaren)
 • 17 jaar: (84 mensenjaren)
 • 18 jaar: (88 mensenjaren)
 • 19 jaar: (92 mensenjaren)
 • 20 jaar: (96 mensenjaren)
 • 21 jaar: (199 mensenjaren)
Picture of Eva van Blok
Eva van Blok

Content creator

Deel dit artikel: